HOME > GPU > Mobility FireGL V5250

Mobility FireGL V5250 編

シェーダーコアクロック製造プロセス
(P) 12|(V) 5

メモリ帯域メモリクロックメモリ種類

DirectXコードネームリリース日
9.0c2006-12-01

コメント
MobilityRadeon X1700ベース。256MB GDDR3 を搭載し、VC-1、H.264などのデコード処置もこなす。

Mobility FireGL V5250 レポート

3DMark06
3DMark Vantage
3DMark11
FF11 v3
FF14 Low
FF14 High
  • 3041

Mobility FireGL V5250 搭載モデル