HOME > GPU > Quadro FX 3700M

Quadro FX 3700M 編

シェーダーコアクロック製造プロセス
128

メモリ帯域メモリクロックメモリ種類

DirectXコードネームリリース日
10.02008-08-12

コメント
128基のエンジンを搭載する


Quadro FX 3700M レポート

3DMark06
3DMark Vantage
3DMark11
FF11 v3
FF14 Low
FF14 High
 • 10620
 • 10631
 • 10600
 • 10653
 • 11153
 • 11544
 • 11463
 • 11452
 • 11593
 • 5119
 • 5083
 • 5549
 • 6667
 • 6449
 • 8800
 • 2353
 • 1398

Quadro FX 3700M 搭載モデル